Persondatapolitik

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER


Hos ALIVEKIRKEN respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. ALIVEKIRKEN overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data.Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dette er ALIVEKIRKENS ansvar. Derfor søger vi for, at de registrerede data, herunder dine personlige data, behandles med omhu og er beskyttet korrekt i henhold til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder.


Helt konkret gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.


INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER


Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, donation, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.


DATAANSVARLIG


ALIVEKIRKEN er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger:


ALIVEKIRKEN

Milnersvej 44

3400 Hillerød


KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER


Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os og få oplyst de data vi har på dig og bede om at få dem ændret eller fjernet.


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ALIVEKIRKEN, skal du rette henvendelse på info@alivekirken.dk eller telefon +45 70 26 50 53. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


ÆNDRINGER TIL DENNE SKRIVELSE


Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Vi forbeholder os retten til at ændre denne til enhver tid, og alle ændringer vil blive bragt på denne side.Senest opdateret 23.02.2022